Új szi­get emel­ke­dett ki az apadó, je­ge­sen zajló Du­ná­ból, Bu­da­pest kö­ze­pén!

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a geo­ló­giai lát­vá­nyos­ság híre. Máris tu­ris­ta­lát­vá­nyos­ság lett a ...
Részletek